Træningsterapi

Hos Hørsholm Sportsklinik tilbyder vi træningsterapi så du kan genoptræne efter en skade. Vi vil i samarbejde med dig, uddanne dig i at tage vare på dig selv og blive klogere på din krop og hvad dine evt. begrænsninger måtte være. 

Hos Hørsholm Sportsklinik mener vi, at din krop kan alt det den kan holde til. Det betyder, at vi ikke mener at det altid er sort og hvidt og at det er meget individuelt, hvorfor en skade opstår. Derfor er det også individuelt, hvordan skaden trænes op. 

Vi fokuserer ikke kun på skaden eller smerten, da vi er langt mere interesserede i hvorfor den opstod og derfor har vi en helhedsorienteret (hollistisk) tilgang til din krop og din skade.

Ofte opstår skader pga. manglende eller forkert træning. En del skader der vedrører den passive stabilitet over led, kan aflastes ved til svarende at forøge den aktive stabilitet, altså den muskulære styrke.

Mange skader i bevægeapparatet opstår pga. asymmetri af led og muskler. Denne asymmetri kan altid ændres! Det drejer om at styrke de svage muskler og afslappe de muskler der er i forøget spænding. 

På denne måde kan bevægeapparatet rettes op, og skader kan elimineres eller forhindres i at opstå igen. Der er meget stor forskel på hvilket træningsprogram den enkelte klient skal have. 

Derfor kan to personer med samme skade få to vidt forskellige træningsprogrammer. Dette er bl.a. afhængigt af alder, køn, generel træningstilstand og eventuelle andre skader.